Velikán kovových stavebnic pan Jaroslav Vancl

Továrník pan Jaroslav Vancl

Továrník pan Jaroslav Vancl

Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jenž současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a jest tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací.

Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur,

Police nad Metují

V Benátkách nad Jizerou vlastnil, nyní v již neexistující budově v zatáčce pod náměstím pan Filip Vancl (*1861) menší strojírenskou továrnu. Filip Vancl měl čtyři syny, Zdeňka (*1898), Bohuslava (*1896), Miroslava (*1894) a nejstaršího Jaroslava (*31.VII.1890). Po vyučení ve firmě u tatínka v Benátkách se Jaroslav vydal v tehdejším CK mocnářství na zkušenou do světa. V roce 1910 zůstal v Polici nad Metují jako zámečník u firmy Katschner. Díky své invenci se tam vypracoval až do funkce dílovedoucího.

 

Firma Katschner byla založena roku 1886 Josefem Katschnerem, který ji společně se svým synem Emilem v roce 1910 rozšířil výstavbou nové továrny na významný podnik. Firma Katschner vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality.

 

V roce 1914 byl pan Vancl propuštěn pro vedení stávky. Po dobu první světové války pracoval v Hradecké automobilce. Po válce založil vlastní firmu ARTESIA spol. s r.o., zabývající se vrtáním artézských studní a děr do železa. Oporou v tomto podnikání mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení včetně vrtáků a vrtacích korunek. Poznamenejme, že v Benátkách nad Jizerou je veliká tradice výroby brusného a řezacího materiálu.

 

Již před první světovou válkou se rodily v hlavě pana Vancla první nápady na hračky pro děti, které se ovšem snažil realizovat až v období, kdy založil svoji firmu Artésia spol. s r.o. V době po válce byla velká poptávka v ČSR po hračkách a to přimělo pana Jaroslava Vancla založit v roce 1920 firmu INVENTOR s.r.o., která začala vyrábět stejnojmennou stavebnici a od roku 1925 stavebnici MERKUR.

 

Nepochybně velký podíl na tomto boomu musela mít i strojírna Filipa Vancla v Benátkách nad Jizerou, která pro tak rozsáhlý rozvoj výroby zabezpečovala velké množství lisovacích a tvarovacích přípravků. Filip Vancl navštěvoval svého syna Jaroslava poměrně často a určitě mu byl velkou oporou.

 

Jaroslav Vancl měl se svojí ženou Vilemínou tři dcery, Vilemínu (*1911), Ludmilu (*1914) a Věru (*1921). Vilemína si vzala za muže Františka Jirmana a Věra si vzala Karla Peluňka. František Jirman i Karel Peluněk se výrazně podíleli na chodu firmy INVENTOR a později i státního podniku KOVOPODNIK. Zejména pak František Jirman, který se zabýval konstrukcí a vývojem stavebnic MERKUR a elektrických vláčků MERKUR.

Pan Vancl s vnučkouVanclova rodinaPan Vancl s pravnukyRodina pana Vancla

Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá ve svých 90-ti letech dne 22.III.1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

Hřbitov v Polici nad Metují

Hřbitov v Polici nad Metují

Hrob pana Vancla v Polici nad Metují

Hrob pana Vancla v Polici nad Metují

Bohužel jméno pana Vancla bylo v naší společnosti neprávem zapomenuto. Jeho současník, velikán obdobné stavebnice MECCANO, pan Frank Hornby z Velké Británie, byl oceněn v roce 1931 králem Jiřím V. řádem britského impéria, byl povýšen do šlechtického stavu a dostal čestné členství v britském parlamentu. Pan Vancl, musel do svých osmdesáti let splácet neoprávněný dluh prací na revolverovém automatu.

 

Merkuroví nadšenci, a nejenom ti, však pevně věří, že se mu dostane alespoň té cti, být zařazen do databáze českých technických velikánů a umístěním jeho památky v Technickém muzeu v Praze.

Pan Vancl u revolverového automatu

Pan Vancl u revolverového automatu

vyrobilo AG25 2011
0